Doel van Diepte Meditatie

Diepte Meditatie (v.h. Transcendente Diepte Meditatie, TDM) is een eenvoudige en aangename ontspanningsmethode om de denkende geest tot rust te brengen en innerlijke stilte te ervaren. Omdat geest en lichaam nauw met elkaar zijn verbonden, komt ook het lichaam tot diepe rust. Vermoeidheid en (diepliggende) stress worden spontaan opgeruimd en energie neemt toe. De ervaring leert dat mensen die regelmatig Diepte Meditatie beoefenen meer innerlijk geluk en vervulling in hun leven vinden.

Door de beoefening van Diepte Meditatie verbeteren alle aspecten van uw leven. Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat regelmatige meditatie leidt tot de volgende positieve effecten:

  • uw denkvermogen wordt rustig en helder
  • uw lichamelijke gezondheid verbetert
  • uw geestelijke stabiliteit en vermogens nemen toe
  • uw geluksbeleving en relativeringsvermogen nemen toe
  • energie en vitaliteit nemen toe
  • uw bewustzijn wordt verruimd
Meer informatieMeer informatie
De geest streeft van nature naar een toename van geluk. Van jongs af aan zijn we aangemoedigd om dit geluk te zoeken in de wereld om ons heen. We weten niet beter. Omdat daar het blijvende geluk niet te vinden is, blijft de geest onrustig. De tragedie is dat de geest in de verkeerde richting zoekt. Er is namelijk een onbegrensde bron van geluk, creativiteit en intelligentie in onszelf die ont-dekt kan worden door Diepte Meditatie. Door regelmatige Diepte Meditatie-beoefening wordt u zich steeds bewuster van deze bron. Hierdoor ontstaat het geluk steeds meer vanuit uzelf en neemt de kwaliteit van uw leven toe.
Page up